Kamus Online

Kamus Online Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris

    

Kamus Inggris - Indonesia berdasarkan abjad
Kamus Indonesia - Inggris berdasarkan abjad


Indonesia - Inggris
Kata
Diterjemahkan ke:


fikir
pikir idea, thought; ahli ~ - thinker, philosopher

Indonesia & Inggris
Word
Translated to:absolve from
v. menghisap; menyerap; to be ~ ed in thought, asyik berfikir

absolve of
v. menghisap; menyerap; to be ~ ed in thought, asyik berfikir

bethink o.s.
v. berfikir; berubah fikiran

cerebration
n. fikiran

consider
v. menimbang ; berfikir-fikir

defective
n. orang yang lemah fikirannya

express
v. mengeluarkan buah fikiran

frivolous
a. suka membuang waktu; berfikir dangkal.

good-sense
a. fikiran sehat.

gumption
n. fikiran sehat; kecerdikan.

hard-headed
a. berfikiran praktis.

keen
a. tajam (fikiran)

libertinage
n. aliran kemerdekaan berfikir (dengan tidak menganut agama manapun) .

libertine
a. berfikir secara bebas (dan tidak mau terikat kepada sesuatu kepercayaan agama) .

libertinism
n. aliran kemerdekaan berfikir dengan tidak menganut agama manapun.

mental
a. meng. rohani; meng. fikiran.

mentality
n. tabiat; cara berfikir.

meseems
n. menurut fikiran saya.

mother-wit
n. fikiran sehat

narrow-minded
a. berfikir sempit, picik

nation.
n. faham, buah fikiran

obsession
n. barang yang selalu menjadi fikiran.

opine
v. berfikiran, berpendapat.

pause
v. ragu-ragu, berfikir-fikir.

preoccupation
n. buah fikiran pokok

puzzle
v. berfikir-fikir tentang

rational
a. bijaksana, masuk akal, menurut fikiran sehat.

rationalize
v. menguraikan/memperlakukan dgn cara yg dapat diterima, menerangkan menurut fikiran

suggestive
a. menyebabkan berfikir; berarti dalam.

though-reader
n. orang yang yang dapat melihat fikiran orang lain.